Czynna napaść na funkcjonariusza publicznego

Czynna napaść na funkcjonariusza, oznacza działanie gwałtowne skierowane przeciwko integralności cielesnej, przy czym dokonanie tego przestępstwa wymaga co najmniej naruszenia nietykalności cielesnej pokrzywdzonego.

 

Zgodnie z Kodeksem karnym:

1. Kto, działając wspólnie i w porozumieniu z inną osobą lub używając broni palnej, noża lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu albo środka obezwładniającego, dopuszcza się czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

2. Jeżeli w wyniku czynnej napaści nastąpił skutek w postaci ciężkiego uszczerbku na zdrowiu funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej, sprawca, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

 

Czynna napaść na funkcjonariusza stanowi zaostrzoną odpowiedzialność wobec naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza, ponieważ;

  • dotyczy działań wspólnych i w porozumieniu z innymi osobami (tj. współdziałanie co najmniej trzech osób);
  • co najmniej jednej sprawca używa broni palnej, innego niebezpiecznego przedmiotu lub środka obezwładniającego.

 

Zaostrzenie karalności wobec sprawcy następuje, gdy funkcjonariusz publiczny lub osoba do pomocy my przybrana dozna ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Wyjaśnienie co oznacza ciężki uszczerbek na zdrowiu zawarte jest w artykule prawnika naszej Kancelarii.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o o czynnej napaści, skontaktuj się z naszą Kancelarią Adwokacką.

 

 

Autor

Adwokat Rafał Biernacki

15.09.2016 r.