Drobna kradzież to przestępstwo czy wykroczenie?

Przy ocenie czy kradzież stanowi przestępstwo czy wykroczenie decyduje wartość skradzionej rzeczy.

 

Zgodnie z art. 119 Kodeku wykroczeń – kradzież lub przywłaszczenie rzeczy:

Kto kradnie lub przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą, jeżeli jej wartość nie przekracza 1/4 minimalnego wynagrodzenia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

 

Co oznacza, że jeśli skradziona rzecz nie przekracza wartości 25% minimalnego wynagrodzenia, to czyn kradzieży zostanie zakwalifikowany jako wykroczenie. Zaś gdy wartość skradzionej rzeczy przewyższa kwotę stanowiącą 25% minimalnego wynagrodzenia, to sprawca będzie odpowiadał za przestępstwo kradzieży. Jedynym kryterium rozróżnienia wykroczenia z przestępstwem jest kwota skradzionej rzeczy.

Kwota 25% wartości minimalnego wynagrodzenia w praktyce oznacza kwotę 437,50 złotych.

Sanacją karną za kradzież jako wykroczenie jest mandat do 500 złotych, a gdy wniosek o ukaranie trafi do sądu – grzywna do 5.000 złotych lub ograniczenie wolności. Za przestępstwo kradzieży grozi zdecydowania surowsza kara – do pięciu lat pozbawienia wolności. O czym więcej jest tutaj.

 

Skontaktuj się z naszą Kancelarią po więcej informacji. 

 

 

Autor

Adwokat Rafał Biernacki

12.07.2016 r.