Granice odpowiedzialności udziału w bójce lub pobiciu

Sam udział w bójce lub pobiciu skutkuje odpowiedzialnością karną, bez względu na powstanie jakichkolwiek obrażeń.

 

Oprócz przestępstwa bójki lub pobicia w typie podstawowym Kodeks karny przewiduje dwa typy kwalifikowane, tj.:

  • gdy następstwem bójki lub pobicia jest ciężki uszczerbek na zdrowiu lub
  • śmierć człowieka.

Kwalifikowany charakter tego przestępstwa ma miejsce, gdy wskazany skutek jest następstwem zajścia i nie zostało ustalone indywidualne sprawstwo tego skutku. Występuje tutaj odpowiedzialność zbiorowa uczestników. Jak wskazuje wyrok Sądu Administracyjnego z Lublina z dnia 25 marca 2003 roku, (sygn. akt: Aka 20/03) „Warunkiem podmiotowym odpowiedzialności za typ kwalifikowany przestępstwa z art. 158 § 2 lub 3 jest jednak ustalenie, że uczestnik bójki lub pobicia, uświadamiając sobie niebezpieczny charakter zajścia, powinien był i mógł przewidzieć następstwo w postaci śmierci człowieka lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu”.

Sprawca ciężkiego uszczerbku lub śmierci pokrzywdzonego odpowiada odpowiada zarówno za udział w bójce bądź pobiciu, jak i za spowodowany ww. skutek.

 

Brałeś udział w bójce lub pobiciu? Skontaktuj się z adwokatem z naszej Kancelarii Adwokackiej.

 

 

Autor

Adwokat Rafał Biernacki

24.06.2016 r.