Hejt – odpowiedzialność karna

Osoba zamieszczająca w Internecie obraźliwe, agresywne, wulgarne treści nie jest bezkarna. Grozi jej kara grzywny, ograniczenia wolności a nawet kara pozbawienia wolności.

 

Internet wbrew pozorom nie jest anonimowym narzędziem komunikowania się, zamieszczania wpisów i treści. Użytkownik, który zamieszcza treści obraźliwe, musi liczyć się z odpowiedzialnością karną. Poniżej prezentuję wybrane przestępstwa, których może dopuścić się taki użytkownik.

  • Zniesławienie – sankcja karna do 1 roku pozbawienia wolności

Przez zniesławienie należy rozumieć pomówienie, które może dotyczyć właściwości lub sposobu zachowania się osoby, mające charakter poniżający w opinii publicznej albo zaniżający zaufanie społeczne. Dla bytu tego przestępstwa wystarczające aby formułowane pomówienia mogły stwarzać zagrożenie dla dobrego imienia osoby. Decydujące znaczenie ma cześć (opinia) w ocenie społeczności. Wpis w Internecie ma szkodzić osobie zniesławianej w oczach innych osób, użytkowników, a niekoniecznie ma ranić uczucia samego adresata treści.

Przestępstwo zniesławienie ściganie jest z oskarżenia prywatnego. Co to oznacza? Zobacz tutaj.

  • Zniewaga – sankcja karna do 1 roku pozbawienia wolności

Przez znieważenie należy rozumieć naruszenie czyjejś godności. Co ważne treść wypowiedzi na Internecie musi być skierowana bezpośrednio do adresata i do niego dotrzeć. Więcej informacji o znieważeniu można znaleźć tutaj.

Przestępstwo znieważenia ściganie jest z oskarżenia prywatnego.

  • Znieważenie o podłożu rasistowskim lub religijnym – sankcja karna do 3 lata pozbawienia wolności

Przestępstwo to stanowi rodzaj zniewagi, która nie musi być skierowana do konkretnej osoby, lecz może być adresowana do grupy. Zniewaga ma polegać na naruszeniu godności określonej grupy ze względu na przynależność rasową, etniczną, rasową lub wyznaniową.

Przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

  • Nawoływanie do nienawiści – sankcja karna do 2 lat pozbawienia wolności

Prawdopodobnie jest to najczęściej popełniany hejt w Internecie. Dotyczy on wszelkiego rodzaju nawoływania do atakowania innych osób fizycznie i słownie na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych , wyznaniowych  

Przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

  • Obraza uczuć religijnych – sankcja karna do 2 lat pozbawienia wolności

Obraza uczuć religijnych stanowi znieważenie przedmiotu czci religijnej. Przestępstwo to można popełnić jedynie publicznie – poprzez Internet, gdy treść trafia większej lub bliżej nieokreślonego kręgu odbiorców. Zobacz więcej o obrazie uczuć religijnych tutaj.

Przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

 

Chcesz dowiedzieć się wiecej? Zapytaj naszych adwokatów o pomoc prawną.

 

Autor:

Adwokat Rafał Biernacki

Data: 10.03.2017 r.