Sprawy

System dozoru elektronicznego

[…]

czytaj więcej...

Przerwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności

[…]

czytaj więcej...

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

[…]

czytaj więcej...

Subsydiarny akt oskarżenia

[…]

czytaj więcej...

Prywatny akt oskarżenia

[…]

czytaj więcej...

Wniosek o wznowienie postępowania

[…]

czytaj więcej...

Kasacja

[…]

czytaj więcej...

Apelacja od wyroku

[…]

czytaj więcej...

Sprawa karna w sądzie

[…]

czytaj więcej...

Sprawa karna w prokuraturze

Prokurator w ramach śledztwa/dochodzenia prowadzi i nadzoruje sprawy karne na etapie postępowania przygotowawczego.
[…]

czytaj więcej...