Jazda rowerem pod wypływem alkoholu

Jazda rowerem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka nie jest już przestępstwem, a wykroczeniem.

 

Zgodnie z Kodeksem wykroczeń: 

Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.

Tej samej karze podlega, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1.

  

Sąd wobec sprawy przestępstwa prowadzenia w stanie nietrzeźwości lub pod wypływem podobnie działającego środka, może orzec:

  • karę aresztu, w wymiarze od 5 do 30 dni;
  • karę grzywny, w wymiarze od 20 do 5.000 złotych;
  • środek karny w postaci zakazu prowadzenia roweru, na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

 

Co ważne, osoba prowadząc rower w stanie nietrzeźwości lub pod wypływem podobnie działające środka nie traci statusu osoby nie karanej, czyli zachowuje czystą kartę karną. Ma to decydujące znacznie z punktu widzenia sprawcy. Zawsze nasi adwokaci o takiej korzystej sytuacji informują klientów na spotkaniu podczas porady prawnej.

 

Po więcej praktycznych informacji, zapraszamy do kontaku z prawnikami naszej Kancelarii Adwokackiej.

 

 

Autor

Adwokat Rafał Biernacki

14.09.2015 r.