UDZIAŁ W BÓJCIE I POBICIU

Poprzez branie udziału w bójce lub pobiciu należy rozumieć nie tylko zadawanie ciosów, ale również inne czynności, przykładowo: zachęcania do walki, podawania narzędzi itp. Jest to przestępstwo umyślne, o zamiarze bezpośrednim w zakresie uczestnictwa w bójce lub pobiciu, zaś w zamiarze ewentualnym mogą być objęte znamionia niebezpiecznego charakteru.

[…]

czytaj więcej...

Granice odpowiedzialności udziału w bójce lub pobiciu

Sam udział w bójce lub pobiciu skutkuje odpowiedzialnością karną, bez względu na powstanie jakichkolwiek obrażeń.

[…]

czytaj więcej...

Różnica między bójką a pobiciem

Bójka i pobicie nie stanowią tożsamych pojęć. Przez bójkę należy rozumieć starcie między co najmniej trzema osobami, z których każda występuje w zajściu w podwójnej roli atakującego i broniącego się.

[…]

czytaj więcej...