FAŁSZERSTWO

Przedmiotem ochrony przy przestępstwie fałszerstwa materialnego jest autentyczność i rzetelność dokumentów.

[…]

czytaj więcej...

Popełnienie przestępstwa fałszerstwa

Fałszerstwo polega na osiągnięciu celu użyciu dokumentu za autentyczny, poprzez jego podrobienie lub przerobienie.

[…]

czytaj więcej...

Fałszowanie pieniędzy

Przestępstwo fałszowania środków płatniczych i papierów wartościowych penalizuje zachowanie ukierunkowane na podrabianie lub przerabianie pieniędzy, środków płatniczych bądź dokumentów uprawniających do otrzymania sumy pieniężnej albo usuwania z nich oznak umorzenia.

[…]

czytaj więcej...

Podrobienie dokumentu

Kodeks karny statuuje ochronę przed naruszeniem autentyczności i rzetelności dokumentów, a w konsekwencji chroni stosunki prawne zawierane na podstawie takich dokumentów.

[…]

czytaj więcej...