GWAŁT, WYMUSZENIE CZYNNOŚCI SEKSUALNEJ

Doprowadzenie innej osoby do kontaktu seksualnego przy pomocy groźby lub podstępu podlega odpowiedzialności karnej.

[…]

czytaj więcej...

Popełnienie przestępstwa gwałtu lub innej czynności seksualnej

Co należy rozumieć pod pojęciem gwałltu i innej czynności seksualnej?

[…]

czytaj więcej...

Typ kwalifikowany przestępstwa gwałtu lub wymuszenia innej czynności seksualnej

Zgwałcenie lub wymuszenie innej czynności seksualnej może zostać dokonane w typie kwalifikowanym przestępstwa, gdy sprawca działa:

[…]

czytaj więcej...

Zadośćuczynienie za skłonienie za pomocą podstępu, gwałtu do poddania się czynowi nierządnemu

Osoba skłoniona za pomocą podstępu, gwałtu lub nadużycia do poddania się czynowi nierządnemu, ma prawo do zadośćuczynienia niezależnie od skutków tego czynu.

[…]

czytaj więcej...

Przemoc seksualna wobec dzieci

Prawodawstwo polskie w sposób szczególny chroni dzieci do 15 roku życia przed przemocą seksualną.

[…]

czytaj więcej...