JAZDA POD WPŁYWEM ALKOHOLU

Prowadzenie pojazdu pod wypływem alkoholu lub środka odurzającego jest sankcjonowane przez polskie prawo.
[…]

czytaj więcej...

Znajdowanie się w stanie nietrzeźwości i pod wypływem środka odurzającego

Znajdowanie się w stanie nietrzeźwości i pod wypływem środka odurzajacego występuje w następujących przypadkach:

[…]

czytaj więcej...

Ustalenie momentu prowadzenia pojazdu

Przez czynność prowadzenia pojazdu należy rozmieć wprawienie go w ruch, kierowanie nim, nadawanie prędkości i hamowanie w sposób zgodny z konstrukcją pojazdu. 

[…]

czytaj więcej...

Stan nietrzeźwości a stan pod wypływem alkoholu

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, a w stanie po użyciu alkoholu nie są pojęciami tożsamymi. Jazda w stanie nietrzeźwości stanowi przestępstwo, zaś stan pod wpływem alkoholu stanowi jedynie wykrocznie.

[…]

czytaj więcej...

Jazda rowerem pod wypływem alkoholu

Jazda rowerem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka nie jest już przestępstwem, a wykroczeniem.

[…]

czytaj więcej...

Prowadzenie pojazdu pod wpływem środka odurzającego, narkotyków

Nawet niewielka ilość narkotyków w organizmie kierowcy pojazdem stanowi już przestępstwo.
[…]

czytaj więcej...