KRADZIEŻ

Sprawca kradzieży dokonując zaboru cudzej rzeczy ruchomej dokonuje objęcia we własne władanie rzeczy, z jednoczesnym wyłączeniem władztwa nad tą rzeczą osobie dotychczas władającej.

[…]

czytaj więcej...

Popełnienie przestępstwa kradzieży

Rozważania na temat kradzieży należy rozpocząć od tego, iż nie jest możliwe dokonanie kradzieży rzeczy niczyjej lub rzeczy, której właściciel się wyzbył. Jedynie rzecz podlegająca władaniu przez właściciela, posiadacza, dzierżyciela może stanowić przedmiot kradzieży. Nie wyklucza to dokonania zaboru rzeczy stanowiącej współwłasność.

[…]

czytaj więcej...

Krótkotrwałe użycie pojazdu mechanicznego

Przestępstwo krótkotrwałego użycia pojazdu choć podobne jest do czynu zabronionego kradzieży, należy każdorazowo odróżniać od siebie z uwagi na inne zmamiona oraz fakt, że kradzież zagrożona jest surowszą sankcją karną. […]

czytaj więcej...

Kradzież z włamaniem

Kradzież z włamaniem stanowi kwalifikowany typ przestępstwa kradzieży.
[…]

czytaj więcej...

Rozbój

Rozbój stanowi kwalifikowaną odmianę przestępstwa kradzieży.

[…]

czytaj więcej...

Kradzież a przywłaszczenie

Przywłaszczenie należy odróżnić od kradzieży, ponieważ nie zawiera w sobie elementu zaboru dla bytu przestępstwa.

[…]

czytaj więcej...

Drobna kradzież to przestępstwo czy wykroczenie?

Przy ocenie czy kradzież stanowi przestępstwo czy wykroczenie decyduje wartość skradzionej rzeczy.
[…]

czytaj więcej...

Kiedy kradzież jest przestępstwem?

Od 1 stycznia 2017 roku kradzież rzeczy nieprzekraczającej wartości 500 złotych jest tylko wykroczeniem.
[…]

czytaj więcej...