Nietykalność cielesna funkcjonariusza

Naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza stanowi typ kwalifikowany przestępstwa nietykalności cielesnej.

[…]

czytaj więcej...

Czynna napaść na funkcjonariusza publicznego

Czynna napaść na funkcjonariusza, oznacza działanie gwałtowne skierowane przeciwko integralności cielesnej, przy czym dokonanie tego przestępstwa wymaga co najmniej naruszenia nietykalności cielesnej pokrzywdzonego.

[…]

czytaj więcej...

Znieważenie funkcjonariusza publicznego

Znieważenie funkcjonariusza stanowi typ kwalifikowany przestępstwa znieważenia człowieka.

[…]

czytaj więcej...