UPORCZYWE UCHYLANIE SIĘ OD ALIMENTACJI

Podmiotem przestępstwa uporczywego uchylania się od alimentacji może być ten tylko, na kim ciąży taki obowiązek łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby.

[…]

czytaj więcej...

Uchylanie się od wykonania obowiązku alimentacyjnego

Kodeks karny nie penalizuje samo niewykonywanie obowiązku alimentacyjnego, ale uporczywe uchylanie się do tego obowiązku. Przesłankę uporczywości należy rozumieć jako zachowanie długotrwałe, powtarzalne, nacechowane złą wolą i nieustępliwością.

[…]

czytaj więcej...

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa niealimentacji

Przestępstwo uporczywego uchylanie się od alimentacji jest ścigane na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu udzielającego odpowiedniego świadczenia rodzinnego w formie zawiadomienia o możliwości popełniania przestępstwa.

[…]

czytaj więcej...

Nowelizacja w egzekwowaniu alimentów

Ważne zmiany w Kodeksie karnym w zakresie egzekwowania obowiązku alimentacyjnego.

[…]

czytaj więcej...