OSZUSTWO

Oszustwo stanowi posłużenie się informacją nieprawdziwą, na mocy której pokrzywdzony ma podjąć niekorzystną decyzję majątkową.

[…]

czytaj więcej...

Znamiona przestępstwa oszustwa

Przestępstwo oszustwa nastąpi, gdy pokrzywdzony dokonana niekorzystnego rozporządzania własnym lub cudzym mieniem – jest to przestępstwo tzw. materialne. 

[…]

czytaj więcej...

Oszustwo kredytowe

Sprawca oszustwa kredytowego musi działać w celu osiągnięcia dla siebie lub kogo innego niekorzystnego rozporządzenia przez bank lub inną jednostkę organizacyjną.
[…]

czytaj więcej...

Oszustwo komputerowe

Istotną przestępstwa oszustwa komputerowego jest dokonanie przez sprawcę ingerencji w urządzenie lub system pokrzywdzonego.

[…]

czytaj więcej...

Kto i kiedy popełnia przestępstwo oszustwa dotacyjnego

Oszustwo dotacyjne stanowi przestępstwo zdefiniowane w art. 297 § 1 Kodeksu karnego.
[…]

czytaj więcej...