ZNĘCANIE I ZMUSZANIE

Uregulowanie znęcania się i zmuszania w polskim prawie karnym.

[…]

czytaj więcej...

Zmuszanie innej osoby

Przez zmuszanie należy rozumiec przemoc lub groźba bezprawna stosowana wobec drugiej osoby.

[…]

czytaj więcej...

Znęcenia się nad osobą najbliższą, małoletnią

Ochroną prawną znęcania się objęte zostały:

[…]

czytaj więcej...