Handel bez zapłaty podatku akcyzowego

Podatkiem akcyzowym objęte są m.in. obrót paliwem, wyrobami tytoniowymi i alkoholowymi. Brak uiszczenia akcyzy stanowić będzie przestępstwo skarbowe.

[…]

czytaj więcej...

Uchylanie się od podatku VAT

Uchylanie się od zapłacenia VAT, stanowi narażenie podatku na uszczuplenie, sankcjonowane karą grzywny albo karą pozbawienia wolności.

[…]

czytaj więcej...