UPORCZYWE NĘKANIE - STALKING

Uporczywe nękanie (stalking) ma miejsce, gdy występuje uzasadnione poczucia zagrożenia lub naruszenia prywatności pokrzywdzonego.

[…]

czytaj więcej...

Charakterystyka uporczywego nękania

Przez nękanie należy rozumieć wielokrotne prześladowanie wyrażające się w podejmowaniu różnych naprzykrzających się czynności, których celem jest udręczenie, utrapienie, dokuczenie lub niepokojenie pokrzywdzonego albo jego osoby najbliższej.

[…]

czytaj więcej...

Podszywanie się pod inną osobę

Ustawodawca do Kodeksu karnego wprowadził drugie przestępstwo związane z stalking’iem, polegające na podszywaniu się pod inną osobę. 

[…]

czytaj więcej...

Kwalifikowany typ stalking’u

Przestępstwo uporczywego nękania posiada typ kwalifikowany o zaostrzonej karalnosci. Występuje on w przypadku, gdy działanie sprawy spowoduje u ofiary targnięcie się na własne życie.

[…]

czytaj więcej...

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa stalkingu

Przestępstwo uporczywego nękania jest ścigane na wniosek pokrzywdzonego w formie zawiadomienia o popełnianiu przestępstwa.

[…]

czytaj więcej...

Jakie zachowania stanowią stalking?

Wielokrotnie klienci na spotkaniach zadają pytania, jakie zachowanie może zostać uznane za stalking? Kwestię tę wyjaśniam poniżej.
[…]

czytaj więcej...