SPOWODOWANIE USZCZERBKU NA ZDROWIU

Polskie prawo karne wyróżnia trzy rodzaje uszczerbku na zdrowiu pokrzywdzonego, tj.: ciężki uszczerbek na zdrowiu, średni oraz lekki uszczerbek na zdrowiu.

[…]

czytaj więcej...

Ciężki uszczerbek na zdrowiu

Między działaniem lub zaniechaniem sprawcy, a powstałym ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu musi zachodzić związek przyczynowy, który oznacza, iż bez tego zachowania się sprawcy skutek by nie nastąpił.

[…]

czytaj więcej...

Średni uszczerbek na zdrowiu

Średni uszczerbek na zdrowiu ma miejsce, gdy naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwa powyżej 7 dni.

[…]

czytaj więcej...

Lekki uszczerbek na zdrowiu

Lekki uszczerbek na zdrowiu ma miejsce, gdy naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia  trwa do 7 dni.

[…]

czytaj więcej...