ZABÓJSTWO

Kodeks karny wyodrębnia zabójstwo w typie podstawowym, w typach kwalifikowanych oraz zabójstwo pod wpływem silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami.

[…]

czytaj więcej...

Zabójstwo w trybie podstawowym

Przez zabójstwo należy rozumieć umyślne spowodowanie śmierci człowieka (zamiar bezpośredni i ewentualny). A contrario nieumyślne spowodowanie śmierci nie wyczerpuje znamion tego przestępstwa.

[…]

czytaj więcej...

Kwalifikowany typ przestępstwa zabójstwa

W trybie kwalifikowanym zabójstwa, mają decydujące znaczenie: sposób spowodowania śmierci, użyte narzędzia i motywy, którymi kierował się sprawca. 
[…]

czytaj więcej...

Nieumyślne spowodowanie śmierci

Nieumyślne spowodowanie śmierci występuje, gdy sprawca działa z winą nieumyślną w postaci lekkomyślności lub niedbalstwa.

[…]

czytaj więcej...

Zabójstwo z afektu

Zabójstwo tzw. z afektu, to działanie pod wypływem silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami.

[…]

czytaj więcej...