ZNIESŁAWIENIE I ZNIEWAŻENIE

Sankcja karna za popełnienie przestępstwa zniesławiania i znieważenia. 

[…]

czytaj więcej...

Przestępstwo zniesławienia

Pomówienie może dotyczyć właściwości lub sposobu zachowania się osoby, mające charakter poniżający w opinii publicznej albo zaniżający zaufanie społeczne. Wyrażone może zostać ustnie jak i formie tekstu pisemnego. Dla bytu tego przestępstwa wystarczające aby formułowane pomówienia mogły stwarzać zagrożenie dla dobrego imienia osoby.

[…]

czytaj więcej...

Przestępstwo znieważenia

Zniewagę można wyrazić za pomocą wypowiedzi słownej, w tym na piśmie, obrazie lub przy pomocy gestu. Warunkiem karalności jest aby sprawca działał publicznie lub w zamiarze aby treść zniewagi dotarła do pokrzywdzonego. Do zajścia zniewagi, nie jest wymagany żaden skutek.

[…]

czytaj więcej...

Prywatny akt oskarżenia – znieważenie

Przestępstwa zniesławienia odbywa się z oskarżenia prywatnego, co oznacza, że niezbędne jest przygotowanie prywatnego aktu oskarżenia.  […]

czytaj więcej...

SN: Zniesławienie w toku postępowania sądowego

Nie stanowi zniesławienia zarzut podniesiony w toku procesu sądowego, pod warunkiem, że działanie sprawcy zmierza do obrony własnego interesu w sprawie oraz zarzut postawiony jest we właściwej formie i nie zmierza wyłącznie do poniżenia osoby, której został postawiony.

[…]

czytaj więcej...

Prywatny akt oskarżenia – zniesławienie

Przestępstwa zniesławienia odbywa się z oskarżenia prywatnego, co oznacza, że niezbędne jest przygotowanie prywatnego aktu oskarżenia.
[…]

czytaj więcej...