Kiedy kradzież jest przestępstwem?

Od 1 stycznia 2017 roku kradzież rzeczy nieprzekraczającej wartości 500 złotych jest tylko wykroczeniem.

 

Zgodnie z obecnymi regulacjami, kradzież może być wykroczeniem albo przestępstwem. Jedynym kryterium różnicującym wykroczenie od kradzieży jest wartość skradzionej rzeczy. Jeśli skradziona rzecz nie przekracza wartości ¼ minimalnego wynagrodzenia, to sprawca będzie odpowiadał za wykroczenie, zaś gdy przekroczona zostanie ta kwota, to sprawca odpowiadał będzie za przestępstwo. Więcej o tym znajduje się w publikacji Drobna kradzież to przestępstwo czy wykroczenie.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r., kwota minimalnego wynagrodzenia wynosi 2.000 złotych. Tym samym aktualną granicą między wykroczeniem, a przestępstwem kradzieży jest kwota 500 złotych.

Dlaczego to wszystko ma znaczenie? Oczywiście chodzi o potencjalną sankcję karną. Za wykroczenie sprawy grozi mandat, gdy wniosek o ukaranie trafi do sądu – grzywna do 5.000 złotych lub ograniczenie wolności. Co ważne, sprawca wykroczenia kradzieży nie będzie figurował w rejestrze karym. Zaś przestępstwo kradzieży jest bardziej rygorystyczne. Tutaj możesz sprawdzić co grozi za przestępstwo kradzieży.

 

Komentarz ekspercki adwokata Rafała Biernackiego:

Istniejący od 2014 roku system ułamkowy rozróżniający przestępstwo kradzieży od wykroczenia, powoduje, że każdego roku rośnie granica dzieląca wykroczenie od przestępstwa. W 2014 roku granica między nimi wynosiła 420 złotych, w 2015 roku 437,50 złotych, w 2016 roku 462,50 złotych, zaś w 2017 roku już 500 złotych. Stan ten może wpływać demoralizująco na społeczeństwo, gdyż drobni złodzieje mogą czuć się bezkarni i każdego roku liczyć na polepszenie ich sytuacji, z uwagi na wzrost kwoty minimalnego wynagrodzenia. Poprzedni system, kiedy to konkretna stała kwota rozróżniała przestępstwo kradzieży od wykroczenia, wydaje się być systemem bardziej trafionym i sprawiedliwym.

 

 

Autor:

Adwokat Rafał Biernacki

07.02.2017 r.