Kradzież z włamaniem

Kradzież z włamaniem stanowi kwalifikowany typ przestępstwa kradzieży.

 

Zgodnie z Kodeksem karnym:

1. Kto kradnie z włamaniem, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

2. Jeżeli kradzież z włamaniem popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

 

Rozpatrując czyn zabroniony kradzieży z włamaniem, należy w pierwszej kolejności rozpatrzyć co to jest włamanie. Jak wskazuje bogata linia orzecznicza w tym zakresie przez włamanie należy rozumieć usuniecie przeszkody materialnej, będącej częścią konstrukcji pomieszczenia zamkniętego lub ze specjalnym zabezpieczeniem chroniącym przed dostępem do mienia (vide: wyrok SN z dnia 25 czerwca 1980 roku, sygn. akt: VII KZP 48/79).

Z kolei pomieszczenie zamknięte to takie, którego wejście jest zaopatrzone w przeszkody umożliwiające dostęp do wnętrza, przykładowo: brama, zamek w furtce lub dziwach, kłodka itp. Rodzaj zabezpieczenia oraz poziom trudności w jego złamaniu dla istoty tego przestępstwa jest relewantny. Pamiętać należy, iż nie zawsze przejście zabezpieczenia stanowić będzie włamanie, np. otwarcie drzwi z pozostawionym kluczem dostępu. Co daje swego rodzaju możliwości obrony adwokackiej zachowań sprawcy przed sądem w sprawie o możliwość popełnienia tego przestępstwa.

Włamanie nie zawsze musi być powiązane z domem, mieszkaniem czy lokalem. Z praktycznego punktu widzenia z włamaniem będziemy mieli do czynienia w przypadku sforsowania zabezpieczeń zamkniętego samochodu, aby dostać się do wnętrza i dokonania zaboru rzeczy w nim się znajdującej.

Kradzież z włamaniem jest przestępstwem umyślnym.

 

Postawiono Ci zarzut bądź zostałeś oskrażony o kradzież z włamaniem? Poznaj zakres porad prawnych naszych adwokatów.

 

 

Autor

Adwokat Rafał Biernacki

20.09.2016 r.