Kto może zostać oskarżycielem prywatnym?

W sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego, które godzą bezpośrednio w interes prywatny pokrzywdzonego, może on jako oskarżyciel prywatny wnosić i popierać przed sądem oskarżenie.

 

W jakiej sprawie może wystąpić oskarżyciel prywatny?

Jak to zostało wskazane powyżej, oskarżyciel prywatny może wystąpić jedynie w sprawach z oskarżenia prywatnego. Kodeks karny przewiduje prywatnoskargowy tryb ścigania wobec następujących przestępstw:

- umyślnego lekkiego uszkodzenia ciała polegającego na spowodowaniu naruszenia czynności narządów ciała lub rozstroju zdrowia trwającego nie dłużej niż 7 dni (art.157 § 2 k.k.);

- nieumyślnego lekkiego uszkodzenia ciała (art. 157 § 3 k.k.);

- zniesławienia (art.212 k.k.);

- zniewagi (art. 216 k.k.);

- naruszenia nietykalności cielesnej (art. 217 k.k.).

 

Kim jest oskarżyciel prywatny?

Oskarżycielem prywatnym jest pokrzywdzony, który wnosi i popiera oskarżenie o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego.

 

Pełnomocnik - adwokat oskarżyciela prywatnego:

Oskarżyciel prywatny może być reprezentowany w procesie karnym przez pełnomocnika w osobie adwokata, najelpiej karnistę. Wówczas prawnik działał będzie w jego imieniu w toku sprawy karnej.

 

Odstąpienie od oskarżenia przez oskarżyciela prywatnego:

Oskarżyciel prywatny ma możliwość odstąpienia od oskarżenia przed prawomocny, zakończeniem postępowania, wówczas jeśli oskarżony wyrazi zgodę sprawa ulega umorzeniu.

 

Nasza Kancelaria Adwokacka, świadczy usługi prawne dla oskarżycieli prywatnych, zapraszamy do kontaku z adwokatem.

 

 

Autor:

Adwokat Rafał Biernacki

19.10.2015 r.