Lekki uszczerbek na zdrowiu

Lekki uszczerbek na zdrowiu ma miejsce, gdy naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia  trwa do 7 dni.

Co oznacza, że jedyną różnicą między średnim uszczerbkiem na zdrowiu, a lekkim uszczebkiem jest czas trwania naruszenia narządu ciała lub rozstroju zdrowia.

Przy obliczaniu tego terminu, należy brać pod uwagę czas trwania naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia pokrzywdzonego, a nie czas niezdolności do pracy.

 

Co ważne roszczenia karne wobec spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu, pokrzywdzony może dochodzić na podstawie prywatnego aktu oskarżenia. Jest to o tyle korzystne, że pokrzywdzony może sam oskarżać sprawcę przed sądem, bez przeprowadzenia postępowania przygotowawczego przez policję. Przed sądem pokrzywdzonym może korzystać z usług adwokata, tak aby w sposób pełny i prefesjonalny dochodzić swoich praw i roszczeń.

 

Zaciękawił Ciebie ten artkuł? Masz pytania na temat lekkiego uszczerbku na zdrowiu? Napisz do naszych adwokatów, którzy udzielą Ci pomocy prawnej.

 

 

Autor

Adwokat Rafał Biernacki

30.03.2014 r.