Minimalna ilość posiadanych narkotyków

Jaka ilość narkotyków oraz jakiego rodzaju jest już posiadaniem narkotyków w rozumieniu prawa karnego?

 

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii nie wskazuje jaka ilość minimalna jest wystarczająca do uznania, że osoba posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe. W tym celu należy posiłkować się orzecznictwem Sądu Najwyższego. Zgodnie z linią orzeczniczą SN, należy za każdym razem oceniając stan faktyczny indywidualnej w sprawie ocenić czy taka ilość wypełniania znamiona określone w ww. przepisie.

W publikacji, adwokat naszej Kancelarii wskazuje, iż ilość jedynie ma wpływ na wymiar kary wobec sprawcy. Jak również warto zapoznać się z artykułem, na temat nieznacznej ilości posiadanych narkotyków, gdzie wskazane są odpowiednie stawki w gramach, które z oparciu o nasze doświadczenie adwokackie powinny zostać uznane za ilość nieznaczną.

 

Adwokaci naszej Kancelarii pozostają do Twojej dyspozycji, w razie dodatkowych pytań.

 

 

Autor

Adwokat Rafał Biernacki

16.12.2014 r.