Nietykalność cielesna

Naruszenie nietykalności cielesnej następuje poprzez uderzenie lub w inny sposób.

 

Zgodnie z Kodeksem karnym:

Kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego nietykalność cielesną, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

 

Przestępstwo nietykalności cielesnej jest przestępstwem materialnym, w ramach którego ma nastąpić skutek u pokrzywdzonego w postaci naruszenia integralności cielesnej. W przypadku, gdy spowodowany zostanie uszczerbek na zdrowiu (lekki, średni lub ciężki), to sprawca nie będzie odpowiadał za naruszenie nietykalności cielesnej, w myśl zasady konsumpcji. Zapytaj naszego adwokata dlaczego tak się dzieje.

Sprawca tego przestępstwa ma działać umyślnie z zamiarem bezpośrednim lub ewentualnym.

Sąd może odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli naruszenie nietykalności wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego albo jeżeli pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem nietykalności.

Ściganie przestępstwa naruszenia nietykalności cielesnej odbywa się z oskarżenia prywatnego. Zatem pokrzywdzony będzie musiał wnieść prywatny akt oskarżenia, o którym prawnik Kancelarii pisał tutaj.

 

 

Autor

Adwokat Rafał Biernacki

27.03.2015 r.