Nowelizacja w egzekwowaniu alimentów

Ważne zmiany w Kodeksie karnym w zakresie egzekwowania obowiązku alimentacyjnego.

 

Obowiązujące prawodawstwo

Obecna regulacja Kodeksu karnego wskazuje, iż przestępstwa niealimetacji dopuszcza się dłużnik alimentacyjny, który w sposób uporczywy uchyla się od regulowania obowiązku alimentacyjnego. Tutaj jest szereg informacji na temat co oznacza uporczywe uchylanie się łożenia alimentów.

 

Proponowane zmiany

Zgodnie ze zmianami dłużnik alimentacyjny, który zalega z płatnością co najmniej 3 należnych świadczeń okresowych (tj. miesięcznych co do zasady), podlegać będzie karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Nie będzie wymagane spełnienie przesłanki uporczywości w uchylaniu się od obowiązku alimentacyjnego, a jedynie zaleganie z płatnością alimentów za okres co najmniej 3 świadczeń okresowych.

Projekt przewiduje wyższą karę, dla sprawców, którzy nie płacąc alimentów narażają osobę najbliższą lub inną osobę na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia, gdy dłużnik alimentacyjny uchylając się od płacenia alimentów, powoduje brak możliwości zaspokojenia egzystencjalnych potrzeb dziecka takich jak: jedzenie, ubranie, leczenie.

 

Uniknięcie kary

Co ważne dłużnik będzie miał możliwość uniknięcia kary, jeśli dobrowolnie wyrówna zaległości przed upływem 30 dni, od daty pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego.

 

Kara w systemie dozoru elektronicznego

Osoba skazana za niealimentację na karę pozbawienia wolności będzie miała możliwość odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego. Jak to zrobić? Zapytaj naszych adwokatów.

 

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Nowe przepisy w zakresie egzekwowania roszczeń alimentacyjnych będą miały zastosowanie tylko do sytuacji, które wystąpią po wejściu w życie znowelizowanej ustawy.

 

Komentarz ekspercki adwokata Rafała Biernackiego:

Proponowane zmiany z pewnością uproszczają kwestię kiedy dochodzi do popełnienia przestępstwa niealimentacji. Zapisy o uporczywym uchylaniu się choć ugruntowane linią orzeczniczą Sądu Najwyższego, stwarzały możliwości kreatywnego unikania płacenia alimentów. Obecnie ten proceder zostanie ukrócony. Niestety zmiany mogą uderzyć nie tylko w osoby, które celowo unikają płacenia alimentów na dziecko ale również w osoby, które są w bardzo trudnej sytuacji życiowej i tylko z tego powodu nie mogą regulować zobowiązań alimentacyjnych. Dla tych osób niezbędne jest pomoc prawna.

 

Chcesz dopytać o więcej informacji? Skontaktuj się z karnistami zespołu prawa karnego naszej Kancelarii Adwokackiej. 

 

 

Autor:

Adwokat Rafał Biernacki

30.12.2016 r.