O kancelarii

Witamy na stronie Kancelarii Adwokackiej z centrum Warszawy specjalizującej się w sprawach karnych, prowadzonej przez karnistę adwokata Rafała Biernackiego.

 

NASZA KANCELARIA:

Założycielem Kancelarii Adwokackiej jest adwokat Rafał Biernacki, ekspert w zagadnieniach prawa karnego, w tym prawa karnego gospodarczego, skarbowego, wykroczeń oraz wykonawczego. 

Dział prawa karnego Kancelarii Adwokackiej zajmuje się doradztwem prawnym na rzecz: pokrzywdzonych, podejrzanych, oskarżonych, oskarżycieli prywatnychoskarżycieli posiłkowych oraz skazanym.

W szczególności zapewniamy porady i konsultacje prawne, udział w charakterze obrońcy bądź pełnomocnika w postępowaniu przygotowawczym lub sądowym.

Kancelaria Adwokacka świadczy usługi prawne w Warszawie, na terenie województwa mazowieckiego oraz całej Polski.

Zapoznaj się z profilem działu karnego Kancelarii Adwokackiej na google+.

 

DLACZEGO MY?

Bogate doświadczenie zawodowe zdobyte w dziedzinie prawa karnego, pozwala adwokatom i aplikantom adwokackim z zespołu prawników Kancelarii w sposób w pełni kompleksowy i rzetelny działać w imieniu oraz na rzecz naszych Klientów. Dodatkowo przy poszczególnych sprawach doraźnie współpracujemy z zewnętrznymi adwokatami karnistami, specjalistami w wąskich dziedzinach prawa karnego.

Klienci doceniają naszych adwokatów zaprofesjonalizm, skuteczność, respektowanie tajemnicy adwokackiej oraz indywidualne podejście.

Bardzo dobra współpraca z klientami owocuje licznymi referencjami i rekomendacjamia Kancelarii Adwokackiej. Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi Referencjami naszych klientów.

 

ZESPÓŁ ADWOKACKI:

Zespół Kancelarii działu prawa karnego tworzą adwokaci karniści dla których fundamentem pracy jest wiedza, pasja i zaangażowanie, tak aby wypełnić oczekiwania najbardziej wymagających Klientów. Dzięki czemu każdy Klient posiada aktualną wiedzą na temat stanu prowadzonej sprawy.

Adwokat Rafał Biernacki

Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, przy której ukończył aplikację adwokacką. Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Jego pasją jest prawo karne. W swojej praktyce prowadzi proste sprawy karne (przestępstwa, wykroczenia) przed Sądem Rejonowym, poprzez skomplikowane procesy karne i karne gospodarcze przed Sądem Okręgowym, w tym występuje przed Sądem Apelacyjnym oraz Sądem Najwyższym. Zdobyte w ten sposób bogate doświadczenie zawodowe wykorzystuje w codziennej pracy sprawując funkcję obrońcy oskarżonego/podejrzanego bądź pełnomocnika pokrzywdzonego/oskarżyciela posiłkowego.

Na przestrzeni ostatnich lat współpracował z renomowanymi kancelariami adwokackimi oraz wydawcami internetowymi jako ekspert od spraw karnych, adwokat karny - karnista. 

Zapoznaj się z profilem adwokata Rafała Biernackiego na google+.

Aplikant adwokacki Paweł Bojarczuk

W kancelarii zajmuje się obsługą merytoryczną procesów karnych. Przyszły doskonały prawnik karny.

 

ZAUFANIE

Prowadząc sprawy karne, udzielając porad prawnych budujemy zaufanie pomiędzy nami, a naszymi Klientami. Umiemy słuchać, jak również w sposób przystępny wytłumaczyć zawiłości prawne. Komfort naszych Klientów jest podstawą naszej pracy.

Wszelkie informacje jakie są nam przekazywane w ramach świadczonych usług prawnych stanowią tajemnicę adwokacką i bezwzględnie nie są nikomu przekazywane.

 

DZIELIMY SIĘ WIEDZĄ:

Dewizą Kancelarii jest świadczenie jak najlepszej obsługi prawnej klientowi, poprzez jasne i precyzyjne tłumaczenie niuansów prawnych. Naszą bogatą wiedzę merytoryczną pragniemy zaprezenotwać Państwu w zamieszczanych artykułach na łamach strony internetowej Kancelarii. Zapraszamy do zapoznania się z tekstami prawnymi w zakładce Publikacje oraz Przestęstwa.

Jednocześnie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, na stronie Kancelarii dostępne są do pobrania Akty prawne związane z tematyką prawa karnego.

 

MEDIA O NAS:

Komentarz ekspercki adwokata Rafała Biernackiego dla Gazeta Polska codziennie w artyktule pt. Stalking - "uczuciowe" przestępstwo.

Adwokat Rafał Biernacki wypowiadał się na temat przestępstwa zniesławienia i znieważenia dla Infor, Dziennik Narodowy, Dziennik Internautów Biznes i Prawo, WP, CEO biznes w praktyce, w.Meritum.pl, MondayNews.