Podszywanie się pod inną osobę na Internecie, facebooku, instagramie

Osoba zakładająca konto na Internecie (facebook, instagram), nie na swoje imię i nazwisko, umieszczająca zdjęcia innej osoby, tak aby uwiarygodnić autentyczność profilu, może popełnić przestępstwo podszywania się.

 

Zgodnie z kodeksem karnym:

„kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”

 

Z podszywaniem się pod inną osobą w Internecie będziemy mieli do czynienia w bardzo prosty sposób. Wystarczy, że osoba założy konto np. na facebooku, instagramie itp. opatrzy go nie swoim imieniem i nazwiskiem, zamieści zdjęcia innej osoby. 

Analizując przestępstwo podszywania się, należy pamiętać o kierunkowym charakterze tego przestępstwa. Czynności sprawcze podszywania się muszą być podjęte w celu wyrządzenia pokrzywdzonemu szkody majątkowej lub osobistej. Przy czym dla bytu przedmiotowego przestępstwa przepis nie wymaga, aby taka szkoda rzeczywiście wystąpiła. Wystarczające jest aby sprawca dążył w tym kierunku tj. chciał ją osiągnąć wobec pokrzywdzonego.

Przez szkodę osobistą należy rozumieć każdą stratatę, która nie jest możliwa do oszacowania w wartości ekonomicznej. Szkoda osobistą może być np. utrata zaufania, dobrego imienia, oszkalowanie itp. Nie istnieje zamknięty katalog możliwych szkód osobistych. Z kolei szkoda majątkowa to nic innego jak tylko uszczuplenie finansowe (tj. zwiększenie pasywów lub zmniejszenie aktywów).

 

Masz pytania? Zadaj je naszym adwokatom z zespołu prawa karnego Kancelarii.

 

 

Autor

Adwokat Rafał Biernacki

23.09.2016 r.