Prowadzenie pojazdu pod wpływem środka odurzającego, narkotyków

Nawet niewielka ilość narkotyków w organizmie kierowcy pojazdem stanowi już przestępstwo.

 

Za kierowanie pojazdem pod wpływem środka odurzającego (np. marihuana, amfetamina), grozi nawet do 2 lat więzienia. W oparciu o moje doświadczenie adwokacie mogę wskazać, iż sądy rzadziej stosują karę w zawieszeniu wykonania, a zasądzają przeważnie karę bezwzględną pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz nawiązkę w kwocie 5.000 złotych.

Dla ustalenia karalności prowadzenia pojazdu pod wpływem środka odurzającego sądy nie posiadają progów karalności, tak jak ma to miejsce z prowadzeniem pod wypływem alkoholu (zob. stan nietrzeźwości a stan pod wypływem alkoholu).

W praktyce sądowej ustalenie i zakwalifikowanie stanu po użyciu narkotyków nie jest takie proste. Dzieje się tak ponieważ część substancji potrafi utrzymywać się w organizmie miesiącami. Wówczas należy ustalić, jak stężenie wykrytej substancji wpływało na zdolność postrzegania, percepcję, zachowanie motoryczne kierowcy. Na tym polu adwokat reprezentujący oskarżonego ma szerokie możliwości obrony oskarżonego.

Rozpatrująć okoliczności prowadzenia pod wypływem środka odurzającego należy mieć na uwadze orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 3 grudnia 2014 roku, w sprawie o sygn. akt: II KK 219/14, zgodnie z którym: „sąd, rozpoznający sprawę o przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione pod wpływem środka odurzającego (…), każdorazowo musi ustalić, czy środek ten miał realny wpływ na sprawność psychomotoryczną kierującego pojazdem w stopniu podobnym, jak w sytuacji znajdowania się pod wpływem alkoholu”.

 

W razie pytań, nasi prawnicy pozostają do Twojej dyspozycji.

 

 

Autor

Adwokat Rafał Biernacki

23.03.2016 r.