Przesłanki spowodowania wypadku drogowego

Aby mogło dojść do przestępstwa spowodowania wypadku w komunikacji muszą kumulatywnie (łącznie) wystąpić dwie okoliczności, a mianowicie:

- kierujący pojazdem musi naruszyć zasady bezpieczeństwa w ruchu (umyślnie lub nieumyślnie);

 - inna osoba musi w skutek wypadku doznać obrażenia ciała.

 

Przez naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu rozumieć należy złamanie przepisów prawa o ruchu drogowym poprzez np. nadmierną prędkość, nie zastosowanie się do zasady ograniczonego zaufania, nie przestrzeganie znaków drogowych. Naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu może być popełnione zarówno umyślne, jak i nieumyślne, natomiast wynikające stąd skutki dotyczące życia, zdrowia lub mienia muszą być objęte winą nieumyślną. O naruszeniu zasad ruchu drogowe zobacz również tutaj.

Powstanie obrażenia ciała u osoby poszkodowanej w wypadku drogowym stanowi naruszenie czynności ciała lub rozstroju zdrowia przez czas trwający dłużej niż 7 dni. Co oznacza, że stanowią one średni uszczerbek na zdrowiu, więcej o tym znajdziesz w publikacji naszego adwokata.

 

Zapytaj prawników z naszej Kancelarii o inne okoliczności dot. spowodowania wypadku.

 

 

Autor

Adwokat Rafał Biernacki

23.04.2016 r.