Sprawa karna w sądzie

Wraz z wniesieniem aktu oskarżenia przeciwko oskarżonemu, sprawa karna prowadzona jest przez sąd rejonowy albo sąd okręgowy.

 

Sprawę karną w sądzie należy rozpatrywać w dwojaki sposób, a mianowicie z punktu widzenia pokrzywdzonego i oskarżonego. Nasza Kancelaria Adwokacka specjalizująca się w prawie karnym świadczy usługi zarówno dla pokrzywdzonych oraz oskarżonych. Oskarżony w sprawie karnej ma możliwość ustanowienia adwokata, jako obrońcy. Przepisy prawa umożliwiają posiadanie jednocześnie do 3 obrońców – adwokatów w sprawie karnej. Posiadanie więcej niż 1 obrońcę nie jest sytuacją wyjątkową na sali sądowej. Niejednokrotnie nasza Kancelaria świadcząc obronę, wykonuje usługi adwokackie, w sprawie w której ustanowionych jest dwóch adwokatów obrońców np. z naszej Kancelarii Adwokackiej.

 

OSKARŻONY W PROCESIE KARNYM

Oskarżony jako strona sprawy karnej ma liczne uprawnienia, o których można przeczytać tutaj. Każdorazowo nasza Kancelarią Adwokacka świadcząc usługi prawne ustala z oskarżonym linię obrony. Jest to podstawowy element usług adwokackich, gdyż różne strategie procesowe determinują odmienne działania prawne. Linia obrony każdorazowo jest ustalona z oskarżonym na spotkaniu, w ramach porady prawnej. Wskazać należy, iż niejednokrotnie w procesach karnych istotną rolę poza materiałem dowodowym odgrywa właściwa interpretacja przepisów prawa karnego - gwarancję rzetelności takiej interpretacji daje jedynie odpowiednia jakość usług adwokackich.

 

POKRZYWDZONY W PROCESIE KARNYM

Pokrzywdzony powinien w sprawie karnej działać jako oskarżyciel posiłkowy, dzięki czemu uzyska szereg uprawnień. Lista i opis tych uprawnień wskazana jest tutaj. Zauważyć należy, iż oskarżyciel posiłkowy działa wraz z oskarżycielem publicznym w sprawie, a nie jest biernym uczestnikiem postępowania. Świadcząc usługi adwokackie dla oskarżyciela posiłkowego naszym zadaniem, jako pełnomocnika jest wykazać przed sądem sprawstwo oskarżonego, tak aby poniósł karę. Aby uzyskać powyższe należy obrać adekwatną taktykę procesową wraz z potwierdzającym to materiałem dowodowym.

 

ZAKOŃCZENIE SPRAWY KARNEJ W SĄDZIE I INSTANCJI

Finałem sprawy karnej w sądzie I instancji jest ogłoszenie wyroku. Strona niezadowolona z treści orzeczenia ma możliwość złożenia od niego apelacji. O apelacji więcej można dowiedzieć się tutaj.

 

PORADA ADWOKATA KARNISTY:

Pokrzywdzony do momentu rozpoczęcia przewodu sądowego ma możliwość złożenia oświadczenia o zamiarze działania w sprawie karnej, jako oskarżyciel posiłkowy. Termin ten jest prekluzyjny, co oznacza, że jego uchybienie powoduje, że nie ma później możliwości skutecznego złożenia powyższego oświadczenia.

 

Prowadząc sprawę karną przed sądem świadczymy następujące usługi adwokackie:

- porady prawne;

- reprezentację przed sądem I i II instancji;

- przygotowanie odpowiedzi na akt oskarżenia;

- składanie wniosków dowodowych i innych pism w toku sprawy;

- redagowania apelacji/odpowiedzi na apelację;

- udział na rozprawach.

 

 

Jeśli masz pytanie co do prawnych aspektów przeprowadzenia procesu karnego zapytaj adwokata karnistę z naszej Kancelarii Adwokackiej.