Apelacja od wyroku

Po ogłoszeniu wyroku w sprawie karnej, każda ze stron ma możliwość wniesienia apelacji do sądu odwoławczego .

 

Strona niezadowolona z wyniku orzeczenia ma możliwość złożenia apelacji od wyroku. Jakie elementy powinna zawierać apelacja publikujemy tutaj. Nasza Kancelaria prowadząc sprawy karne świadczy usługi adwokackie również na etapie postępowania II instancji, pomagając oskarżonym bądź pokrzywdzonym w przygotowaniu apelacji ew. odpowiedzi na apelację.

 

FORMUŁOWANIE APELACJI W PROCESIE KARNYM

Rolą apelacji jest kwestionowanie poczynań sądu na etapie postępowania sądu I instancji oraz poczynionych uchybień w procedowaniu. Niejednokrotnie sądy w ramach prowadzonej sprawy karnej dopuszczają się uchybień procesowych, ważne by takie błędy dostrzec i odpowiednio je zaprezentować w formie zarzutów w apelacji. Nie ulega wątpliwości, iż przygotowanie prawidłowej apelacji wymaga posiadania wyśmienitej praktycznej wiedzy z zakresu prawa karnego. Jedynie adwokaci karniści dają gwarancję odpowiedniego poziomu merytorycznego apelacji, stąd zachęcamy naszych klientów o powierzenie ich sprawy w tym zakresie, właśnie takim adwokatom. Jak również na spotkaniach z naszymi klientami każdorazowo pouczamy ich, iż zaskarżony wyrok nie podlega wykonaniu, do czasu jego uprawomocnienia się, gdyż wbrew pozorom nie jest to wiedzą powszechną.

 

OPŁATA OD APELACJI W SPRAWIE KARNEJ

Adwokat karnista zajmujący się redagowaniem apelacji w naszej Kancelarii Adwokackiej przypomina, iż apelacja jest wolna od opłat sądowych.

 

PORADA ADWOKATA KARNISTY:

Redagując apelację można zarzucić 4 rodzaje uchybień sądu I instancji tj. naruszenie prawa materialnego, naruszenie prawa procesowego, mający istotny wpływ na wynik sprawy, błąd w ustaleniach faktycznych oraz rażącą niewspółmierność kary.

 

Prowadząc sprawę apelacyjną świadczymy następujące usługi adwokackie:

- porady prawne;

- sporządzenie apelacji/odpowiedzi na apelację;

- reprezentację przed sądem odwoławczym;

- udział na rozprawie apelacyjnej.

 

 

W ramach praktyki adwokackiej nasza Kancelaria wielokrotnie redagowała i wnosiła do sądu odwoławczego apelację, działając jako obrońca albo pełnomocnik. W razie pytań prosimy o kontakt z adwokatem naszej Kancelarii Adwokackiej.