Wniosek o wznowienie postępowania

Wznowienie postępowania, jako nadzwyczajny środek zaskarżenia dotyczy wyłącznie prawomocnego orzeczenia  wydanego w postępowaniu sądowym.

 

WNIESIENIE WNIOSKU O WZNOWIENIE

Wznowienie postępowania mimo tego, że jest wyjątkową możliwością prawną w zakresie wzruszenia prawomocnego orzeczenia sądu, jest stosunkowo często wykorzystywana przez strony postępowania karnego. Przy czym nie każda sprawa karna podlega automatycznie pod możliwość wznowienia postępowania, muszą zostać spełnione pewne okoliczności, o których napisaliśmy tutaj. W ramach naszej praktyki adwokackiej, prowadzimy sprawy o wznowienie postępowania, reprezentując w skazanych i pokrzywdzonych. Doradzamy naszym klientom czy ich stan faktyczny daje podstawy do wnioskowania o wznowienie postępowania wraz z wszystkimi niezbędnymi informacjami na ten temat, redagujemy wniosek o wznowienie postępowania.

 

PRZYMUS ADWOKACKI

Nasza Kancelaria Adwokacka podkreśla, iż wniosek o wznowienie postępowania musi być sporządzony i podpisany przez obrońcę bądź pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym. Tylko adwokat lub radca prawny może złożyć wniosek o wznowienie postępowania.

 

OPŁATA ZA WNIOSEK O WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA KARNEGO

Wniosek o wznowienie postępowania jest odpłatny – opłata wynosi 150 złotych.

 

WŁAŚCIWY SĄD

Adwokat karnista przypomina, iż wniosek o wznowienie postępowania orzeka:

- sąd okręgowy, gdy orzeczenie sądu rejonowego uprawomocniło się bez postępowania odwoławczego;

- sąd apelacyjny, gdy dotyczy orzeczenia sądu okręgowego, które uprawomocniło się w pierwszej instancji albo gdy sąd okręgowy orzekł jako sąd odwoławczy;

- Sąd Najwyższy, gdy orzekł sąd apelacyjny lub Sąd Najwyższy.

 

PORADA ADWOKATA KARNISTY:

Wznowienie postępowania dotyczy w głównej mierze przesłanki pojawienia się nowych faktów lub dowodów wskazujących na odmienne rozstrzygnięcie od poczynionego przez sąd w wyroku. Nie każdy nowy fakt lub dowód oznacza automatycznie przesłanki do wznowienia postępowania, liczą się takie, które nie były znane sądowi na etapie wyrokowania i mają istotny wpływ na sprawę.

 

Prowadząc sprawę o wznowienie postępowania świadczymy następujące usługi adwokackie:

- porady prawne;

- sporządzenie wniosku o wznowienie postępowania;

- reprezentację przed sądem rozpoznającym wznowienie postępowania.

 

 

W ramach praktyki adwokackiej nasza Kancelaria wielokrotnie redagowała i wnosiła wnioski o wznowienie postępowania, działając jako obrońca albo pełnomocnik. W razie pytań prosimy o kontakt z karnistą naszej Kancelarii Adwokackiej.