Prywatny akt oskarżenia

Przestępstwa prywatnoskargowe rozpoznaje od razu sąd, bez konieczności kierowania sprawy na policję/prokuraturę przy pomocy zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa.

 

Sprawy dot. przestępstw prywatnoskargowych stanowią liczną część spraw jakie prowadzi nasza Kancelaria Adwokacka. W głównej mierze dotyczą one zniesławienia, znieważenia oraz spowodowanie lekkiego uszczerbku na zdrowiu. Jako adwokaci reprezentujemy przed sądem pokrzywdzonych jaki i oskarżonych, wskazanymi przestępstwami.

 

PRYWATNY AKT OSKARŻENIA

Postępowanie prywatnoskargowe wyróżnia się tym, że sprawa nie jest kierowana do policji/prokuratury i tam prowadzona, lecz od razu trafia do sądu. Prywatny akt oskarżenia jest pismem przy pomocy którego zainicjowane jest postępowanie przed sądem. W tej publikacji opisaliśmy co powinien zawierać prywatny akt oskarżenia.

 

OPŁATA PRYWATNY AKT OSKARŻENIA

Nasza Kancelaria Adwokacka przypomina, iż wraz z prywatnym aktem oskarżenia wiąże się obowiązek uiszczenia zryczałtowanej równowartości wydatków w sprawach z oskarżenia prywatnego i wynosi 300 złotych.

 

PORADA ADWOKATA KARNISTY:

Jeśli nie znasz danych sprawcy przestępstwa prywatnoskargowego, należy wnieść na policję skargę dot. przestępstwa prywatnoskargowego, policja po ustaleniu danych sprawcy przestępstwa skieruje sprawę do sądu, a ww. skarga stanowić będzie prywatny akt oskarżenia.

 

Prowadząc sprawę prywatnoskargową świadczymy następujące usługi adwokackie:

- porady prawne;

- sporządzenie prywatnego aktu oskarżenia/odpowiedzi na prywatny akt oskarżenia;

- skierowanie na policję skargi dot. przestępstwa prywatnoskargowego;

- składanie wniosków dowodowych i innych pism w toku sprawy;

- reprezentację przed sądem sądu I i II instancji;

- udział w rozprawach;

- przygotowanie apelacji od wyroku sądu I instancji/odpowiedzi na apelację.

 

Adwokaci karniści naszej Kancelarii Adwokackiej udzielą wszelkich wskazówek w zakresie przygotowania prywatnego aktu oskarżenia oraz przebiegu takiej sprawy przed sądem.