Subsydiarny akt oskarżenia

Pokrzywdzony uprawniony jest do wniesienia aktu oskarżenia do sądu w sytuacji określonej prawem, gdy oskarżyciel publiczny tego nie uczyni.

 

Prowadząc sprawy karne na etapie postępowania przygotowawczego często spotykamy się z sytuacją, gdy koniecznością staje się wniesienie do sądu subsydiarnego aktu oskarżenia. Kiedy jest to możliwe? Adwokat z naszej Kancelarii wyjaśnia tutaj. Co istotne przed sądem oskarżyciel publiczny może przyłączyć się do sprawy, jednakże z naszego doświadczenia adwokackiego wynika, iż dzieje się to niezmiernie rzadko.

 

ŚCIEŻKA DO ZŁOŻENIA SUBSYDIARNEGO AKTU OSKARŻENIA

Warunkiem skorzystania z instytucji indywidualnego wniesienia aktu oskarżenia do sądu jest wydanie dwukrotnie postanowienia o odmowie wszczęcia lub umorzenia postępowania, a następnie postanowienia prokuratora nadrzędnego utrzymującego w mocy zaskarżone postanowienie. W praktyce oznacza to, że po wydaniu postanowienia o odmowie wszczęcia bądź umorzenia postępowania, należy złożyć zażalenie do sądu. Jeśli sąd uwzględni zażalenie, wówczas zaskarżone postanowienie zostanie uchylone, a sprawa trafi ponownie do organu postępowania przygotowawczego. W przypadku, gdy organ ponownie wyda postanowienie o odmowie wszczęcia bądź umorzeniu postępowania, należy złożyć zażalenie na to postanowienie do prokuratora nadrzędnego, jeśli on utrzyma w mocy zaskarżone postanowienie, pokrzywdzony będzie wówczas uprawniony do złożenia w sądzie prywatnego aktu oskarżenia. Jest to skomplikowane, w razie pytań adwokat karnista rozwieje Państwa wątpliwości, czy stan faktyczny uprawnia do skierowania do sądu subsydiarnego aktu oskarżenia.

 

PRZYMUS ADWOKACKI

Adwokat karnista naszej Kancelarii przypomina, iż subsydiarny akt oskarżenia musi być sporządzony i podpisany przez pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym. Tylko adwokat lub radca prawny może złożyć w sądzie subsydiarny akt oskarżenia.

 

TERMIN NA ZŁOŻENIE SUBSYDIARNEGO AKTU OSKARŻENIA

Pokrzywdzony ma 1 miesiąc od dnia doręczenia mu zawiadomienia o postanowieniu prokuratora nadrzędnego o utrzymaniu w mocy zaskarżonego postanowienia, na skierowanie do sądu subsydiarnego aktu oskarżenia.

 

PORADA ADWOKATA KARNISTY:

Po złożeniu subsydiarnego aktu oskarżenia wyznaczone zostanie z urzędu bądź na wniosek prokuratora posiedzenie w przedmiocie rozważenia umorzenia postępowania, na takim posiedzeniu należy wykazać, że prokuratura nie wykonała wszystkich niezbędnych czynności, w celu wyjaśnienia sprawy lub dokonała błędnych czynności bądź ustaleń faktycznych.

 

Prowadząc sprawę z subsydiarnego aktu oskarżenia świadczymy następujące usługi adwokackie:

- porady prawne;

- sporządzenie zażalenia na postanowienie w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania bądź umorzenia postępowania;

- reprezentację przed prokuraturą, sądem I i II instancji;

- udział w posiedzeniu sądu w przedmiocie zażalenia na postanowienie w przedmiocie odmowy wszczęcia/umorzenia postępowania;

- sporządzenie subsydiarnego aktu oskarżenia/odpowiedzi na subsydiarny akt oskarżenia;

- składanie wniosków dowodowych w toku sprawy;

- udział narozprawach.

 

Nasza Kancelaria Adwokacka zajmuje się sprawami dot. postępowania przygotowawczego, w tym składamy do sądu subsydiarny akt oskarżenia, w razie pytań zapytaj naszego adwokata karnistę o pomoc.