Surowe kary dla kierowców od 1 czerwca 2017 roku

Od dnia 1 czerwca 2017 roku obowiązywać będzie nowela kodeksu karnego i innych ustaw, sankcjonująca w sposób rygorystyczny przestępstwa drogowe.

 

Poniżej zaprezentowane zostały zmiany w prawie karnym w oparciu o nowelę z Dziennika Ustaw z dnia 17 maja 2017 roku, pod pozycją 966:

Pierwsza zmiana dotyczy sankcji dla pijanych lub odurzonych narkotykami sprawców śmiertelnych wypadków lub powodujących ciężkie uszkodzenie ciała. Sprawca takiego wypadku pójdzie do więzienia na okres minimum 2 lat – obecnie najniższa kara wynosi tylko 10 miesięcy pozbawienia wolności.

Również recydywista drogowy zostanie surowiej ukarany niż obecnie. Każdy kto stracił prawo jazdy i mimo tego kieruje pojazdem, musi liczyć się z karą 2 lat więzienia oraz orzeczeniem zakazu prowadzenia pojazdów na okres do 15 lat.

Złamanie zakazu sądowego prowadzenia pojazdów, podlegać będzie surowszej karze. Obecnie kara wynosi do 3 lat pozbawienia wolności, po zmianach kara zwiększona będzie aż do 5 lat więzienia.

Zaostrzona zostanie również odpowiedzialność za niezatrzymanie się do kontroli drogowej tj. aż do 5 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo sąd obligatoryjnie względem takiego kierowcy nałoży zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 1 roku do 15 lat. Dla porównania obecnie kara za niezatrzymanie się do kontroli jest traktowane jako jedynie wykroczenie, za które grozi kara grzywny lub areszty do 30 dni.

Co ważne, sądy orzekające w sprawach o przestępstwa drogowe uzyskają wiedzę o wcześniejszych karach za tego typu wykroczenia oraz czy w przeszłości zatrzymywano kierowcy prawo jazdy. Wszystko to będzie miało wpływ na surowość orzekanej przez sąd kary.

Na koniec warto podkreślić, iż został wydłużony termin przedawnienia w sprawach przestępstw drogowych. Obecnie organy ścigana mają 2 lata na wykrycie i pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sprawcy wypadku drogowego, po zmianach okres ten zostanie wydłużony do 3 lat. Co z pewnością wpłynie na zmniejszenie liczby przedawnień postępowań w tych sprawach.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o sankcjach za popełnienie przestępstwa drogowego? Zapytaj naszego adwokata.

 

 

Autor:

Adwokat Rafał Biernacki

Data: 23.05.2017 r.