UDZIAŁ W BÓJCIE I POBICIU

Poprzez branie udziału w bójce lub pobiciu należy rozumieć nie tylko zadawanie ciosów, ale również inne czynności, przykładowo: zachęcania do walki, podawania narzędzi itp. Jest to przestępstwo umyślne, o zamiarze bezpośrednim w zakresie uczestnictwa w bójce lub pobiciu, zaś w zamiarze ewentualnym mogą być objęte znamionia niebezpiecznego charakteru.

 

Zgodnie z Kodeksem karnym:

1. Kto bierze udział w bójce lub pobiciu, w którym naraża się człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo nastąpienie skutku określonego w art. 156 § 1 lub w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

2. Jeżeli następstwem bójki lub pobicia jest ciężki uszczerbek na zdrowiu człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

3. Jeżeli następstwem bójki lub pobicia jest śmierć człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.