UPORCZYWE UCHYLANIE SIĘ OD ALIMENTACJI

Podmiotem przestępstwa uporczywego uchylania się od alimentacji może być ten tylko, na kim ciąży taki obowiązek łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby.

 

Zgodnie z Kodeksem karnym:

Kto uporczywie uchyla się od wykonania ciążącego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to naraża ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

Obowiązek alimentacyjny może powstać z mocy ustawy (tj. obowiązek rodziców wobec dzieci, ale także dorosłych dzieci wobec rodziców, którzy nie są w stanie utrzymać się samodzielnie, wynikający z art. 128-133 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) lub z prawomocnego orzeczenia sądu tj. zasądzającym alimenty na rzecz małoletniego dziecka lub inny rodzaj świadczenia.

 

Jesteś podejrzany bądź oskrażony o niealimentację albo nie otrzmuje alimentów w terminie? Zapoznaj się z ofertą naszje Kancelarii Adwokackiej w razie pomocy prawnej.

 

 

Autor

Adwokat Rafał Biernacki

11.09.2014 r.