Warunkowe umorzenie postępowania w sprawie o posiadanie narkotyków

W sprawie o posiadanie narkotyków np. marihuany warto jest wnioskować prokuratorowi o warunkowe umorzenie postępowania karnego.

 

Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie wobec oskarżonego, jeżeli:

- wina i społeczna szkodliwość zarzuconego mu czynu nie są znaczne; (przy ocenie społecznej szkodliwości czynu bierze się pod uwagę rodzaj i charakter naruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody, sposób i okoliczności popełnienia czynu, wagę naruszonych przez sprawcę obowiązków, jak również zamiaru, motywację sprawcy, rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia – SN z 9.01.2002 r. III KKN 303/00);

- okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości;

- postawa i dotychczasowa niekaralność za przestępstwo umyślne, warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, iż będzie on przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.

 

Argumenty za warunkowym umorzeniem postępowania:

- podjęcie przez oskarżonego  w trakcie postępowania karnego terapii dla osób uzależnionych lub zażywających narkotyki;

- wsparcie finansowe  stowarzyszenia, którego celem jest pomoc narkomanom;

- wskazywanie na jednorazowy przypadek wejścia w posiadanie narkotyków, akcentowanie łagodzących okoliczności wejścia w posiadanie narkotyków, takich jak młody wiek i towarzysząca mu niedojrzałość, głupi impuls jaki temu towarzyszył, okazja jaka oskarżonego do tego pchnęła;

- wyrażenie i akcentowanie przez oskarżonego skruchy, wstydu, negatywnej oceny swojego postępowania polegającego na wejściu w posiadanie narkotyków;

- zasługujący na aprobatę sposób życia oskarżonego przed popełnieniem przestępstwa;

- plany edukacyjne, zawodowe, rodzinne oskarżonego by przekonać sędziego, że wymierzenie mu kary będzie stanowiło tragedię dla oskarżonego, dotknie dotkliwie jego rodzinę i bliskich, a także będzie ze szkoda dla społeczeństwa.

 

Wniosek o warunkowe o umorzenie sprawy może złożyć sam zainteresowany, jak i adwokat w jego imieniu na etapie postępowania przygotowawczego.

 

W razie dodatkowych pytań, skontaktuj się z adwokatem z naszej Kancelarii.

 

 

Autor

Adwokat Rafał Biernacki

09.02.2016 r.