Znajdowanie się w stanie nietrzeźwości i pod wypływem środka odurzającego

Znajdowanie się w stanie nietrzeźwości i pod wypływem środka odurzajacego występuje w następujących przypadkach:

 

Stan nietrzeźwości, występuje gdy:

- zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub

- zawartość alkoholu w l dcm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

 

Przez środek odurzający należy rozumieć jako „każda substancja pochodzenia naturalnego lub syntetycznego działająca na ośrodkowy układ nerwowy, określona w wykazie środków odurzających stanowiącym załącznik nr 2 do ustawy” (art. 6 pkt. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii).

 

Po więcej informacji, zachęcamy do kontaktu z naszymi adwokatami.

 

 

Autor

Adwokat Rafał Biernacki

21.05.2015 r.