Znieważenie funkcjonariusza publicznego

Znieważenie funkcjonariusza stanowi typ kwalifikowany przestępstwa znieważenia człowieka.

 

Zgodnie z Kodeksem karnym:

1. Kto znieważa funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną, podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

2. Przepis art. 222 § 2 stosuje się odpowiednio.

3. Kto publicznie znieważa lub poniża konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

Przez określenie znieważenie należy rozumieć tak samo jak znieważenie określone w typie podstawowym tego przestępstwa, które zostało szczegółowo w artykule naszego prawnika.

W przypadku, gdy znieważenie funkcjonariusza, wywołane zostało jego niewłaściwym zachowaniem, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary wymierzonej sprawcy lub nawet odstąpić od ukarania.Dlatego bardzo ważne jest aby w toku sprawy karnej, przedstawić sądowi wszelkie możliwe dowody, poświadczające fakt niewłaściwego zachowania się funkcjonariusza policji. Jako doświadczony adwokat, wielokrotnie zgłaszałem dowody na tę okoliczność, aby uzyskać dla klienta minimalny wymiar kary i muszę przyznać, że w większości przypadków udawało się dzięki temu uzyskać nadzwyczajne złagodzenie kary.

 

Masz pytania? Napisz do naszego prawnika, który udzieli Ci fachowej pomocy prawnej.

 

 

Autor

Adwokat Rafał Biernacki

21.02.2015 r.