Kwalifikowany typ przestępstwa zabójstwa

W trybie kwalifikowanym zabójstwa, mają decydujące znaczenie: sposób spowodowania śmierci, użyte narzędzia i motywy, którymi kierował się sprawca. 

 

Do kwalifikowanego typu tego przestępstwa należy zaliczyć zabójstwo:

  • ze szczególnym okrucieństwem;
  • w związku z wzięciem zakładnika;
  • zgwałceniem albo rozbojem;
  • w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie;
  • z użyciem materiałów wybuchowych.

 

Pragnę doprecyzować, iż zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem występuje, gdy ofierze zadawane są dodatkowe cierpienia przed pozbawieniem jej życia.

Z kolei zabójstwo w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie należy rozumieć jako jaskrawo naganne, wywołują silne reakcje repulsywne w społeczeństwie.

 

W razie pytań, zapraszam do kontaktu z naszymi prawnikami.

 

 

Autor

Adwokat Rafał Biernacki

13.09.2015 r.