Popełnienie przestępstwa gwałtu lub innej czynności seksualnej

Co należy rozumieć pod pojęciem gwałltu i innej czynności seksualnej?

 

Gwałt to nic innego jak obcowanie płciowe, które należy interpretować w sposób szeroki, wliczając w tym inne formy obcowania płciowego.

Zaś inna czynność seksualna to jak wskazuje Sąd Najwyższy to zachowanie związane z szeroko pojętym życiem płciowym, które nie mieści się w pojęciu obcowania płciowego, a polega na kontakcie cielesnym sprawcy z osobą pokrzywdzoną lub przynajmniej na cielesnym i mającym charakter seksualny zaangażowaniu ofiary (uchwała SN z 19 V 1999 r. sygn. akt: I KZP 17/99).

Do gwałtu lub wymuszenia innej czynności seksualnej może dość przy pomocy przemocy:

  • groźby bezprawnej lub
  • podstępu.

Co ważne ofiara nie może wyrazić zgody na poddanie się obcowaniu płciowemu lub innej czynności seksualnej. Stawiany opór przez ofiarę musi być wyraźny i rzeczywisty. Z praktyki adwokackiej mogę wskazać, iż powyższa zasada ma doniosłe znaczenie interpretacyjne zachowań sprawcy i ofiary w sprawach o przestępstwa seksualne.

Sprawca dokonując czynu zabronionego musi działać w ramach zamiaru umyślnego w zamiarze bezpośrednim.

 

Potrzebujesz pomocy? Nasi adwokaci karniści pozostają do Twojej dyspozycji po więcej informacji prawnych.

 

 

Autor:

Adwokat Rafał Biernacki

23.03.2015 r.