Przemoc seksualna wobec dzieci

Prawodawstwo polskie w sposób szczególny chroni dzieci do 15 roku życia przed przemocą seksualną.

 

Jakie działania stanowią przemoc seksualną wobec dziecka?

Kryminalizowanym zachowaniem względem dziecka do lat 15 jest:

- obcowaniem płciowe;

- dopuszczenie się innej czynności seksualnej;

- doprowadzenie do poddania się innym czynnościom seksualnym lub do ich wykonywania;

- prezentowanie materiałów pornograficznych bądź wykonywania aktów seksualnych w jego obecności w celu doprowadzenia do własnego zaspokojenia seksualnego lub zaspokojenia seksualnego innej osoby.

 

Przejaw naruszenia sfery seksualnej dziecka do lat 15 nie jest katalogiem zamkniętym i może polegać przykładowo na:

- dotykaniu dziecka, w szczególności narządów płciowych i innych miejsce intymnych;

- doprowadzenie dziecka do dotykania narządów płciowych i innych miejsce intymnych innej osoby;

- wkładaniu przedmiotów lub części ciała do innych części ciała dziecka bądź sprawcy.

 

Sankcja karna:

Zgodnie z kodeksem karnym każdy, to doprowadza do kontaktu seksualnego z dzieckiem poniżej lat 15, podlega karze pozbawienie wolności od 2 do 12 lat.

W przypadku, gdy sprawca doprowadza dziecko poniżej 15 lat do kontaktu seksualnego stosując przemoc, groźbę lub podstęp popełnia zbrodnię zagrożoną karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 lata.

 

Potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie przestępstwa seksualnego? Zaufaj naszym adwokatom.

 

 

Autor:

Adwokat Rafał Biernacki

Data: 21.10.2016 r.