Przestępstwo zniesławienia

Pomówienie może dotyczyć właściwości lub sposobu zachowania się osoby, mające charakter poniżający w opinii publicznej albo zaniżający zaufanie społeczne. Wyrażone może zostać ustnie jak i formie tekstu pisemnego. Dla bytu tego przestępstwa wystarczające aby formułowane pomówienia mogły stwarzać zagrożenie dla dobrego imienia osoby.

 

Warto pamiętać, że oceny formułowane w ramach krytyki naukowej, artystycznej czy w kręgu zawodowym nie wyczerpują znamion przestępstwa zniesławienia.

Sprawca zniesławienia musi działać umyślnie z zamiarem bezpośrednim lub ewentualnym.

W przypadku, gdy pomówienie jest rozpowszechnianie za pomocą środków masowego komunikowania (np. prasa, telewizja, radio, Internet) to następuje zaostrzenie karalności dla sprawcy przestępstwa.

Przestępstwo zniesławienia jest ścigane z oskarżenia prywatnego. Pokrzywdzony lub ustanowiony przez niego adwokat musi sporządzić prywatny akt oskarżenia, aby pociągnąć do odpowiedzialności sprawcę. O prywatnym akcie oskarżenia jest artykuł tutaj. W razie skazania sprawcy sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, PCK lub na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego.

 

Zostałeś zniesławiony bądź oskarżony o zniesławienie? Adwokaci naszej Kancelarii pozostaję do Twojej dyspozycji. 

 

 

Autor

Adwokat Rafał Biernacki

22.06.2015 r.