Stan nietrzeźwości a stan pod wypływem alkoholu

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, a w stanie po użyciu alkoholu nie są pojęciami tożsamymi. Jazda w stanie nietrzeźwości stanowi przestępstwo, zaś stan pod wpływem alkoholu stanowi jedynie wykrocznie.

Decydującym kryterium w ustaleniu czy występuje stan nietrzeźwości czy stan po spożyciu alkoholu jest zawartość alkoholu we krwi, która przestawia się następująco.

 

Stan nietrzeźwości zachodzi, gdy:

– zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo więcej,

– zawartość alkoholu w 1 dmwydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo więcej.

 

Stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy:

– zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2 ‰ do 0,5 ‰ alkoholu,

– obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

 

Warto podkreślić, iż dopuszczalna przez polskie prawo zawartość alkoholu we krwi wynosi mniej niż 0,2 ‰ i mniej niż 0,1 mg w wydychanym powietrzu. Przekroczenie tego wskaźnika będzie powodować popełnienie przestępstwa bądź wykroczenia.

 

Masz pytanie? Nasi adwokaci pozostają do Twojej dyspozycji.

 

 

Autor

Adwokat Rafał Biernacki

21.10.2014 r.