Kasacja

Kasacja może być wniesiona od prawomocnego orzeczenia sądu odwoławczego kończącego postępowanie.

 

Kasacja nie stanowi trzeciej instancji odwoławczej, a jest tylko i wyłącznie nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia, dostępnym jedynie w wyjątkowym przypadkach.

 

PODSTAWY DO WNIESIENIA KASACJI

Naszym klientom wielokrotnie wskazujemy, iż kasacja może być wniesiona jedynie z powodu uchybień wymienionych w art. 439 (tzw. nadzwyczajne przyczyny odwoławcze) lub innego rażącego naruszenia prawa, jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na treść orzeczenia. Nie każdy wyrok można podważyć przy pomocy kasacji. Nasza Kancelaria świadczy usługi adwokackie w zakresie zbadania możliwości i zasadności wniesienia kasacji w poszczególnych sprawach, przygotowania kasacji, odpowiedzi na kasację. W sprawach kasacyjnych reprezentujemy skazanych oraz pokrzywdzonych.

 

PRZYMYS ADWOKACKI

Adwokat karnista naszej Kancelarii Adwokackiej przypomina, iż kasacja powinna być sporządzona i podpisana przez obrońcę bądź pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym. Tylko adwokat lub radca prawny może złożyć kasację karną.

 

PORADA ADWOKATA KARNISTY:

Kasacja jest odpłatna. Jej wysokość zależy od tego, który sąd jako sąd I instancji rozpatrywał sprawę. Jeśli sprawa była rozpatrywana przez Sąd Rejonowy, jako sąd I instancji opłata wynosi 450 złotych, zaś jeśli Sąd Okręgowy był sądem I instancji to opata wynosi 750 złotych.

 

Prowadząc sprawę o kasację świadczymy następujące usługi adwokackie:

- porady prawne;

- sporządzenie kasacji/odpowiedzi na kasację;

- reprezentację przed Sądem Najwyższym.

 

 

W ramach praktyki adwokackiej nasza Kancelaria wielokrotnie redagowała i wnosiła do Sądu Najwyższego kasację, działając jako obrońca albo pełnomocnik. W razie pytań prosimy o kontakt z adwokatem naszej Kancelarii Adwokackiej.