Wynagrodzenie adwokata za prowadzenie sprawy

Jakie są koszty zastępstwa adwokackiego? Wynagrodzenie kancelarii tzw. honorarium adwokackie jest ustalane każdorazowo indywidualnie z klientem w oparciu o poniższe warunki:

 

Usługi prawne są opodatkowane stawką 23% VAT, tym samym do kwot wynagrodzenia należy doliczyć podatek od towarów i usług.

Nasza Kancelaria Adwokacka nie posiada z góry ustalonego cennika za świadczenie usług prawnych. Każdorazowo praca adwokata jest ustalana indywidualnie mając na uwadze zawiłość sprawy oraz konieczny nakład pracy. Jak również wpływa na wysokość wynagrodzenia etap sprawy tj. czy jest to postępowanie przygotowawcze czy sądowe oraz zakres pracy prawnika.

Nadmienić warto, iż w przypadku, gdy sprawa dotyczy ustanowienia adwokata z urzędu, to zastosowanie będzie miało Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

 

W naszej Kancelarii funkcjonują następujące sposoby rozliczeń:

- wynagrodzenie ryczałtowe:

 Najpopularniejsza forma rozliczenia, polegająca na uiszczeniu jednorazowo lub w formie na raty opłaty za prowadzenie sprawy przez adwokata karnistę.

- wynagrodzenie godzinowe:

Istotą przy określeniu wysokości wynagrodzenia jest czas poświęcony dla danej sprawy, ponieważ wynagrodzenie zależne jest od ilości godzin pracy przez prawnika dla klienta.

- wynagrodzenie za poszczególne czynności:

Klient uiszcza Kancelarii wynagrodzenie za pojedyncze czynności np. udział na przesłuchaniu na policji, udział na rozprawie w sądzie, sporządzenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, sporządzenie apelacji.

 

 

Autor:

Adwokat Rafał Biernacki

14.08.2015 r.