Jakie zachowania stanowią stalking?

Wielokrotnie klienci na spotkaniach zadają pytania, jakie zachowanie może zostać uznane za stalking? Kwestię tę wyjaśniam poniżej.

 

Jeśli jesteś śledzony, otrzymujesz dziesiątki nieproszonych połączeń telefonicznych, sms-ów, e-maili bądź listów, które dodatkowo są o obraźliwej treści, to z pewnością jesteś ofiarą stalkingu, czyli uporczywego nękania, określonego w art. 190a Kodeksu karnego.

Ważnym aspektem jest wyartykułowanie przez ofiarę w stosunku do prześladowcy, aby zaprzestał swoich zachowań. Wówczas już całą stanowczością będziemy mieli do czynienia z przestępstwem stalkingu.

Jak dalej się zachować? Najlepiej skontaktować się z adwokatem, tak aby mógł pomóc w redagowaniu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa uporczywego nękania. W następnej kolejności należy złożyć na policji zeznania w sprawie.

W toku sprawy na policji jest bardzo duża szansa na uzyskania zakazu zbliżania się lub kontaktowania się przez prześladowcę.

 

Adwokaci naszej Kancelarii pozostają do Państwa dyspozycji.

 

 

Autor

Adwokat Rafał Biernacki

23.08.2016 r.